Na začiatok

Balíme svetovo už 20 rokov.

Naše know-how preverené rokmi praxe, technické vybavenie, personálne zázemie a vhodné priestory nám umožňujú realizovať zákazky pre renomovaných slovenských, českých a ostatných zahraničných vydavateľov, tlačiarne, poisťovne a orgány štátnej správy.

Kolektív L.K. Permanent

Spoločnosť L.K. Permanent s.r.o. vznikla v roku 1993, s cieľom poskytovať služby v oblasti distribúcie tlače, formou predplatného na Slovensku i Čechách. Počas svojej dvadsaťročnej práce rozšírila svoje pôsobenie i v oblasti lettershopových a direct marketingových služieb.

Naše know-how preverené rokmi praxe, technické vybavenie, personálne zázemie a vhodné priestory, nám umožňujú realizovať akékoľvek menšie, či väčšie zákazky klientov, slovenských, českých i ostatných zahraničných - vydavateľov, tlačiarne, poisťovne, orgány štátnej správy, agentúry i jednotlivcov. Popri základných činnostiach, ako je tlač, kompletizácia i manipulácia s rôznymi druhmi adresných i neadresných zásielok, zabezpečujeme i kompletný servis pre zásielkové obchody.

Našim cieľom je úprimná služba a poskytnutie maximálneho komfortu pre klienta - zabezpečením zákazky od spracovania dát, cez tlač, zabalenie až po doručenie na určené miesto. Každá nová i neštandardná zákazka je pre nás výzvou a impulzom k neustálemu zlepšovaniu sa a prispôsobovaniu inováciám.

Práve vďaka dlhoročným skúsenostiam našich zamestnancov, vieme pohotovo a flexibilne riešiť každú požiadavku klienta, operatívne zavedieme zmeny do prevádzky, hoci zákazka sa často krát už realizuje.

Všetkým našim aktívnym klientom, pri príležitosti našich dvadsiatich narodenín ďakujeme a vážime si prejavenú dôveru v podobe dlhoročnej spolupráce a pre všetkých, ktorí naše služby ešte nevyskúšali, sú u nás naše dvere kedykoľvek otvorené.

Tím LK Permanent
...balí svetovo...

Našim cieľom je Vám poskytnúť maximálny komfort a pohodlie. Preto Vám ponúkame kompletný servis pod "jednou strechou", od spracovania dát až po finálne doručenie transakčnej zásielky i direct mailu, či už adresne alebo neadresne.

Zabezpečíme:

 • Spracovanie elektronických dát potrebných k tlači dokumentov i iných propagačných materiálov z rôznych typov formátov, pri maximálnom stupni ochrany Vašich dát.
 • Spracovanie dynamických dát.
 • Plnofarebná tlač listov, formulárov, poukážok a iných špeciálnych dokumentov, potlač obálok a obalov.
 • Plnofarebná tlač letákov, brožúr, časopisov, katalógov.
 • Personalizácia dokumentov.
 • Strojové i ručné skladanie, vkladanie, kombinácie dokumentov, poukážok i 3D predmetov - do obálok.
 • Strojové i ručné vkladanie, prikladanie a balenie akýchkoľvek materiálov (časopisy, katalógy, letáky, kalendáre, knihy, iné 3D predmety) do priehľadnej i nepriehľadnej fólie.
 • Pri fóliovani máte na výber označenie adresy etiketou, alebo tzv. ink-jet spôsobom, t.j. priamym nástrekom adresy a iných sprievodných dát priamo na produkt alebo fóliu. Všetky zásielky prechádzajú dvojitým stupňom internej kontroly - náhodným výberom pri spracovaní a následne pri príprave zásielok na distribúciu.
 • Viazanie formátov od A7 do A4 spinkovou alebo lepenou väzbou s možnosťou viacnásobnej perforácie - výroba kupónových letákov s možnosťou personalizácie jednotlivých kupónov.

Naši pracovníci Vám ponúknu najefektívnejší spôsob doručenia Vašich adresných i neadresných zásielok a po konzultácii s vami, zabezpečia všetky potrebné náležitosti a činnosti pre podaj a doručovanie zásielok v sieti Slovenskej pošty i alternatívnych doručovateľov. To znamená:

 • Príprava sprievodných dokumentov.
 • Sorting zásielok a zväzkovanie.
 • Optimalizácia poštovného - výber najvýhodnejšieho spôsobu doručenia.
 • Doprava k doručovateľovi.
 • Reporting.
 • Spracovanie remitendy - nedoručiteľných zásielok.
 • Spracovanie vrátených zásielok podľa inštrukcií objednávateľa.
 • Vybavovanie prípadných reklamácií s doručovacou spoločnosťou. Našim stálym klientom ponúkame podaj denných i príležitostných zásielok, v rámci celého Slovenska. Ušetríme tým Váš čas i náklady na poštovné. Naša spoločnosť Vám zabezpečí doručenie na Slovensku i v zahraničí.
 • Neadresných zásielok - letákov a iných DM materiálov.
 • Adresných zásielok - listy, doporučené zásielky, úradné zásielky, časopisy, katalógy, balíky.

Popri štandardných činnostiach spracovania a doručovania zásielok Vám ponúkame:

 • správu a aktualizácie databáz klientov, či predplatiteľov časopisov a magazínov
 • kompletnú správu predplatného
 • balenie multi-packov pre výrobcov i obchodné spoločnosti
 • kompletný servis pre zásielkové obchody a e-shopy - príprava, balenie a doručovanie SP
 • kompletný servis pri spracovaní a podaní zásielok prostredníctvom kuriérskych spoločností
 • zabezpečenie výroby nálepiek, pások, obalových materiálov - krabíc, kartónov, plastových obalov
 • skladovanie s kapacitou 3 000 paletových miest - uskladnenie, sledovanie zásob jednotlivých produktov, reporting a avíza o minimálnych množstvách
 • dopravu

a prípadné iné služby po individuálnej dohode s klientom.

Popri štandardných činnostiach spracovania a doručovania zásielok Vám ponúkame:

 • Poskytujeme nadštandardný servis, individuálny prístup a kompletnú starostlivosť od jednania o možnostiach spolupráce, cez prijatie objednávky a následné spracovanie dát, kompletizáciu až po distribúciu zásielok cez Slovenskú poštu, prípadne cez sieť alternatívneho doručovateľa.

 • Pri konkrétnej zákazke ochotne poradíme a navrhneme spôsob kompletizácie niekoľkých komponentov rôzneho charakteru, rôznych atypických rozmerov a podobne, rovnako tak pri odovzdávaní, prenose či spracovaní dát v elektronickej podobe. Naši informatici sú k dispozícii počas celej prevádzkovej doby a vďaka tomu vieme operatívne reagovať na neočakávané zmeny zadania v dátach i tlačových podkladoch.

 • Ušetríme čas i peniaze - naši pracovníci ochotne zabezpečia všetky potrebné náležitosti, sprievodné doklady pre podaj zásielok cez Slovenskú poštu či alternatívneho doručovateľa a vybavia najefektívnejší a najvýhodnejší spôsob podania, doručenia Vašich zásielok.

 • Uskladníme všetky potrebné materiály na spracovanie krátkodobo i dlhodobo, priamo v priestoroch ich následného spracovania. Naše skladové hospodárstvo je detailne prepracované a okrem samotného uskladnenia, Vám pošleme pravidelne reporty o pohybe tovaru na sklade. Na základe predchádzajúcej dohody Vás naši pracovníci vopred upozornia, ktorý konkrétny materiál je potrebné doplniť, aby bol vždy dostatok množstva na spracovanie. Máme k dispozícii priestory s kapacitou viac ako 3 000 paletových miest.

 • V prípade potreby zabezpečíme dopravu materiálu k nám a spracované dopravíme na vopred určené miesto alebo na podaj doručovacej siete. Disponujeme vlastným vozovým parkom, ktorého súčasťou je aj nákladné vozidlo s nosnosťou do 3 600 kg i pick-up.

 • V akútnych prípadoch vieme pružne zabezpečiť mimoriadnu prevádzku - aj počas víkendov či sviatkov.

 • Zabezpečíme maximálnu ochranu vašich dát a informácií.

a prípadné iné služby po individuálnej dohode s klientom.

L.K. Permanent, s.r.o.

Hattalova 12,
831 03, Bratislava,
IČO: 313 527 82
IČ DPH: SK 2020 33 6373

e-mail: lkperm@lkpermanent.sk

Bez-Air Slovakia, s.r.o.

Hattalova 12
831 03, Bratislava

recepcia:
obchodné oddelenie:
ekonomické oddelenie:
predplatné a mailing:
sklad:
expedícia:
+421 2 49 111 211
+421 2 49 111 222
+421 2 49 111 230 - 231
+421 2 49 111 200 - 204
+421 2 49 111 272
+421 2 49 111 290 - 291